ผักเพื่อสุขภาพ ระบบไฮโดรโปนิกส์

ปลุกบริโภคเอง หรือ ทำเป็นธุรกิจก็ดี

ผักไฮโดรโปนิกส์ คือ ผักที่ผ่านกระบวนการปลูกในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ เป็นกระบวนการปลุกพืชที่ไม่ใช้ดินตามธรรมชาติ แต่ใช้น้ำ เป้นองค์ประกอบหลักร่วมกับ ธาตุอาหารพืช ผ่านระบบการดูดซึมของรากไปสร้างความเจริญเติบโตทางลำต้นใบ และดอกแก่ต้นพืช การปลุกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์นี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดขึ้น ย้อนไปดูเมื่อราว 600 ปีก่อนคริสกาล ก็มีการพยยามปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินที่สวนลอยน้ำบาบิโลน และในช่วงศตวรรษที่ 11 ก็มีสวนลอยน้ำแห่งอัสเต็กซ์มาก่อน ปี ค.ศ. 1600 แจน แบบติสตาแวน เฮลมอนต์ นักวิทยาศาสตร์ชาว เบลเยี่ยม ทดลองปลุกต้นวิลโลว์ในดินที่บรรจุไว้ในห่อแล้วรดด้วยน้ำฝนเป็นเวลานานถึง 5 ปี ผลปรากฏว่า ต้นวิลโลว์เจริญเติบโตดีมาก จึงสรุปได้ว่าพืชได้รับอาหารจากน้ำในการเจริญเติบโต

ต่อมามาในปี ค.ศ. 1699  จอนห์น วูดเวิร์ด นักวิจัยชาวอังกฤษได้ทดลองวิจัยการปลูกพืชไร้ดินเป็นคนแรก ทดลองการปลุกพืชในน้ำ โดยการเติมดินที่มีธาตุอาหารพืชหลายๆชนิดละลายลงไปในน้ำ เพื่อให้ระบบรากพืชดูดซึมสารละลายธาตุอาหารขึ้นไปหล่อเลี้ยงลำต้น การทดลองในครั้งนั้นเป็นการยืนยันว่า นอกจากการปลูกพืชในดินแล้ว เรายังปลูกพืชในน้ำที่มีสารละลายธาตุอาหารของพืชผสมอยู่ได้ กลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 ฌ๊อง บัชติสต์ บูแซงโกลต์ นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ทดลองและวิจัยพบว่าสามารถปลูกพืชในทรายได้ โดยใช้สารละลายธาตุอาหาร พืชผ่านระบบรากพืช

ปี ศ.ศ. 1860 จูเลียส ฟอนซัคส์ นักพฤกษศาสตร์ชาวเยอรมัน คิดค้นสาละลายธาตุอาหารพืช มาตรฐานเป็นคนแรก จากนั้นก็มีการคิดค้นสารละลายธาตุอาหารพืชสูตรต่างๆ ขึ้นมาอีก โดย วิลเฮล คน็อป นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน คิดค้นสูตรสารละลายธาตุอาหารพืชเสริมเข้ามาอีกเป็นสูตรละลายของเกลืออนินทรีย์

ปี ศ.ศ. 1925 ศาสตราจารย์วิลเลียม เอฟ เกริกซื แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟฟอรืเนีย ได้พัฒนาเทคนิค การเติมอากาศ ลม และ สารละลายธาตุอาหารพืชลงไปในน้ำที่ใช้เป็นวัสดุปลูกพืช สามารถนำวิธีการไฮโดรโปนิกส์ไปใช้ในเชิงธุรกิจได้ ทำให้ศาสตราจารย์ วิลเลียม ได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาแห่งเทคโนโลยีไฮโดรโปนิกส์สมัยใหม่ ได้สาธิตการปลูกมะเขือเทศในน้ำ สำเร็จ เป็นการยืนยันว่าพืชเจริญเติบโตโดยไม่ต้องใช้ดินเป็นวัสดุปลูกได้ พร้อมทั้งได้เทียบคำศัพท์ในภาษากรก ที่มีความหมายถึง การเกษตร คือ geoponics ที่หมายถึงศาสตร์แห่งการปลูกพืชที่ใช้ดินมาเป็นศัพท์คำใหม่ว่า ไฮโดรโปนิก หมายถึงการปลูกพืชในน้ำ

ไฮโดร หมายถึง น้ำ

โปโนส หมายถึงการทำงานหรือแรงงาน

อิกส์ หมายถึง ศาสตร์หรือศิลปะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *